Wybór zawodu to zadanie, przed którym co roku staje wielu młodych ludzi. Jak wybrać go dobrze, aby praca nie tylko zapewniała dobre wynagrodzenie, ale również dawała satysfakcję? Większość osób przy wyborze zawodu kieruje się jeszcze innymi pobudkami, jak stabilność, możliwości rozwoju branży czy ekspansji na inne rynki. Jednak kwestie finansowe okazują się tymi najczęściej branymi pod uwagę, gdy stajemy przed wyborem ukierunkowanego kształcenia zawodowego.

10. Inżynier do spraw jakości

Zadaniem inżyniera jest kontrola poszczególnych faz procesu produkcyjnego w celu zapewnienia jak najwyższej jakości. W zakresie obowiązków inżyniera do spraw jakości jest opracowywanie planów kontroli, dopuszczanie do produkcji, prowadzenie badań laboratoryjnych i analiza wyników, a także przeprowadzanie procesu reklamacyjnego. 

Praca inżyniera ds. jakości wymaga zwykle posiadania wykształcenia wyższego oraz umiejętności odczytywania norm technicznych z rysunków. Warto więc zdobyć odpowiednie certyfikaty i ukończyć kursy dedykowane tej profesji, aby zwiększyć swoje szanse na rynku pracy,

Zarobki brutto inżyniera do spraw jakości wynoszą około 7.000zł.

9. Analityk finansowy

Jego obowiązkiem jest między innymi przygotowywanie rocznych budżetów, tworzeniu prognoz i ich weryfikowanie w czasie. Zadaniem analityka finansowego jest również tworzenie raportów finansowych oraz kontrola rentowności projektów. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne, najlepiej o specjalności analityka finansowego. Mile widziane w tym zawodzie są również międzynarodowe certyfikaty zarządzania finansami, jak ACCA, CFA czy CIA.

Zarobki brutto analityka finansowego wynoszą około 7.500zł. 

8. Project manager

Do jego obowiązków należy planowanie i realizacja projektu z uwzględnieniem wszelkich istotnych elementów takich jak tworzenie harmonogramu, przydzielanie zadań do poszczególnych osób, ustalanie priorytetów, kontrola postępu prac, weryfikacja i zamknięcie gotowego projektu. Project manager musi również reagować na problemy zaistniałe na jakimkolwiek etapie projektu, rozwiązywać je, monitorować budżet projektowy oraz raportować postępy prac. Aby znaleźć zatrudnienie na tym stanowisku warto mieć ukończone studia na kierunku lub przynajmniej studia podyplomowe. Wiele firm zatrudnia jednak project managerów, którzy ukończyli tylko kursy lub szkolenia lub wykazują predyspozycje do pracy na takim stanowisku. 

Zarobki brutto project managera wynoszą około 7.000zł. 

7. Programista

Trudno wyobrazić sobie, aby zawód programista nie znalazł się na tej liście. To jeden z najlepiej opłacanych i zarazem najstabilniejszych zawodów w Polsce. Wymaga jednak wykształcenia wyższego informatycznego, ale również umiejętności i wiedzy. Pracodawcy wymagają bowiem znajomości różnych języków programowania i przeważnie właśnie pod konkretny język szukają specjalistów.

Zarobki brutto programisty wynoszą około 10.000zł. 

6. Kontroler finansowy

Ten zawód przydaje się w dużych firmach o skomplikowanej strukturze finansowej, gdzie niezbędna jest pomoc w zakresie doradztwa i kontroli działań księgowych. Kontroler finansowy ma za zadanie oceniać ryzyko finansowe, doradzać w zakresie optymalizacji kosztów oraz trzymać pieczę nad efektywnością wydatkowania środków w celu uniknięcia ewentualnych ryzyk. Ponadto przygotowuje on plany budżetowe, sprawozdania finansowe oraz analizy rentowności. Osoby planujące zatrudnienie na stanowisku kontrolera finansowego powinny mieć ukończone studia wyższe na kierunku ekonomicznym. 

Zarobki brutto kontrolera finansowego wynoszą około 9.000zł. 

5. HR business partner

Z kolei to stanowisko wymaga wykształcenia związanego z HR. Osoba je zajmująca ściśle współpracuje z managerami danej firmy i wspiera ich w zarządzaniu, którego celem jest realizacja strategicznych celów. Jego zadaniem jest również opracowywanie strategii zarządzania zespołem oraz jej realizacja. 

Zarobki brutto HR business partnera  wynoszą około 10.000zł. 

4. Radca prawny

Postać niezbędna niemal w każdym większym przedsiębiorstwie zatrudniającym pracowników oraz współpracującym z licznymi podmiotami. Radca prawny zajmuje się sporządzaniem pism, tworzeniem umów, reprezentowaniem firmy przed organami państwowymi, sądami, urzędami, a także klientami. Jego zadaniem jest również weryfikacja treści dokumentów wewnętrznych oraz zewnętrznych pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami prawnymi. Praca ta wymaga posiadania wykształcenia wyższego prawniczego. 

Zarobki brutto radcy prawnego  wynoszą około 11.000zł. 

3. Brand manager

To stanowisko wiąże się z wykonywaniem takich zadań, jak opieka nad marką, jej wizerunkiem i reputacją, tworzenie koncepcji promocji produktów lub usług, które są wprowadzane na rynek. Jeśli chodzi o wykształcenie, to wyższe marketingowe jest mile widziane, natomiast na tym stanowisku bardziej liczą się umiejętności oraz wiedza z zakresu marketingu.

Zarobki brutto brand managera wynoszą około 11.500zł. 

2. Specjalista ds. Bezpieczeństwa IT

Zawód ten wymaga od kandydatów znajomości systemów bezpieczeństwa, podstaw oprogramowania, a także wiedzy z zakresu bezpiecznej eksploatacji systemów IT. Często wykształcenie wyższe informatyczne jest mile widziane, lecz nie wymagane.

Zarobki brutto specjalisty ds. Bezpieczeństwa IT  wynoszą około 12.000zł. 

1. Key account manager

Na naszej liście zawód ten okazuje się najlepiej płatnym. Key account manager zajmuje się kontaktem i budowaniem relacji z najważniejszymi klientami w firmie, ma również za zadanie koordynowanie przebiegu prac dla kluczowego klienta oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów i kryzysów na linii klient-  firma. Osoba na tym stanowisku powinna posiadać wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz marketingowe. 

Zarobki brutto key account managera  wynoszą około 12.500zł. 

Biorąc pod uwagę powyższa listę można łatwo wywnioskować, jakie zawody są w Polsce dobrze opłacane i dla osób, które stoją przed wyborem profesji może to być cenna wskazówka,w  którym kierunku się dalej kształcić.